โรงเรือนโรงอาหาร

  • ร้อน
    โรงอาหาร แพ็คแบน

    โรงอาหาร แพ็คแบน

    โรงอาหาร แพ็คแบนภาชนะ เป็นของตัวเรือนโมดูลาร์ มันแบ่งองค์ประกอบของบ้านออกเป็นโมดูลการทำงานที่แตกต่างกัน มันสามารถผลิตในโรงงานโดยการผลิตแบบมาตรฐานและแบบแยกส่วน แพ็คแบนภาชนะ โรงอาหาร สามารถประกอบบนเว็บไซต์ได้ทุกที่ทุกเวลาและกระบวนการทั้งหมดจะแล้วเสร็จในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง แพ็คแบนภาชนะ บริเวณโรงอาหารและพื้นที่รับประทานอาหารสามารถติดตั้งในห้องอาหารซึ่งมีความยืดหยุ่นใช้งานได้จริงและสะดวกสบาย

    Email รายละเอียด
รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว